Experiencies personals

Pensa, després actua

A continuació deixam les respostes d’un formulari realitzat sobre les addicions al joc a gent anònima de la nostra ciutat, i una entrevista que vam realitzar a un jugador habitual de jocs d’apostes: 

Estadistiques obtingudes en base de les respostes del formulari realitzat:

 
Entrevista realitzada a un jugador: