L’ATZAR

Pensa, després actua

L’ATZAR

L’atzar és un conjunt de causes no conegudes amb el resultat d’un efecte imprevisible, que no està regit per les lleis de la natura ni per la voluntat humana conscient.

En matemàtica la teoria de la probabilitat s’ocupa dels fenòmens atribuïbles a l’atzar. Qualsevol fenomen, que depèn d’un conjunt de condicions massa complexes per a poder estudiar o conèixer-les totes, que no és inevitable ni impossible, es pot atribuir a l’atzar.

Alguns dels camps científics que tenen a veure amb l’atzar són:

  • Criptografia: És, tradicionalment, l’estudi de formes de convertir informació des de la seva forma original cap a un codi incomprensible, de forma que sigui incomprensible pels que no coneguin aquesta tècnica.
  • Estadística: És la ciència matemàtica relacionada amb la recopilació, anàlisi, interpretació i representació de dades.
  • Mecànica estadística: És una branca de la física que fent servir la teoria de la probabilitat, adreça l’estudi termodinàmic de sistemes formats per un gran nombre de partícules.
  • Mecànica quàntica: És la branca de la física que estudia el comportament de la llum i de la matèria a escales microscòpiques
  • Probabilitat algorísmica:
  • Reconeixement de patrons: És un procés de classificació per categories de qualsevol tipus de mostres mitjançant dades observades o mesurades.
  • Teoria del caos: Tracta el comportament de determinats sistemes dinàmics no lineals que, sota certes condicions, presenten un fenomen conegut com a caos, que es caracteritza especialment per la sensibilitat a les condicions inicials, és a dir, que un petit canvi en les condicions inicials del sistema dona lloc a una evolució posterior molt diferent.
  • Teoria de la informació: Estudia la quantificació, l’emmagatzemament i la comunicació de la informació.
  • Teoria de jocs: És una branca de la matemàtica aplicada que estudia les situacions estratègiques en què els jugadors escullen diferents accions en un intent per maximitzar els guanys o retorns.
  • Teoria de la probabilitat: És la teoria matemàtica que modela els fenòmens aleatoris.

En la majoria dels seus usos matemàtics, polítics, socials i religiosos, l’atzar es fa servir per a la seva “imparcialitat”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *